- تبیین جایگاه امنیت حیاتی و غذایی در سیاست‌های کلان کشور

- کارآفرینی و راهکارهای ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی

- مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

- پتانسیل‌ و چالش‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور

- ارتقاء ارتباط بین بخش‌های آموزش، پژوهش، اجرا و صنعت

- دانش بومی و فناوری‌های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی

- تبیین جایگاه کشاورزی و منابع طبیعی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

- تبیین جایگاه کشاورزی و منابع طبیعی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

- مدیریت و افزایش بهره‌وری منابع آب و انرژی در کشاورزی و منابع طبیعی

- راهکارهای بهبود فراوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی و منابع طبیعی

- جایگاه صنعت اکوتوریسم، دام، طیور و آبزیان در اقتصاد مقاومتی

همچنین اولین جشنواره ملی فرهنگ روستا نیز در زمینه‌های عکس، تئاتر، شعر، صنایع دستی در قالب غرفه نمایشگاهی، نشست تخصصی و کارگاه با حضور فعالین نمونه کارآفرین بخش، با محوریت کارآفرینی و اشتغال و فرهنگ روستا  برگزار خواهد شد.