به‌منظور تقویت انجمن‌های علمی دانشجویی و آشنایی دانشجویان با زمینه‌های اشتغال و کارآفرینی و فرهنگ غنی روستا، چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست کشور با محوریت «توسعه پایدار کشاورزی، حفاظت از منابع طبیعی و صیانت از منابع انسانی» و همچنین اولین جشنواره ملی فرهنگ روستا در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به همت اداره امور فرهنگی و اعضای انجمن‌های علمی-دانشجویی برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، جشنواره ملی فرهنگ روستا از 27 تا 30 اردیبهشت ماه 1395  برگزار شده و در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه (29 و 30 اردیبهشت ماه) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست برگزار خواهد شد.

هدف اصلی از برگزاری جشنواره ملی فرهنگ روستا که در زمینه‌های عکس، شعر، فیلم، صنایع دستی، ثبت دانش بومی و با حضور تولید کنندگان و تشکل‌های نمونه روستایی و فعالین کارآفرین می‌باشد، آشنایی دانشگاهیان با فرهنگ غنی روستا و زمینه‌های اشتغال و کارآفرینی در بخش‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست خواهد بود.