از نویسندگان محترم تقاضا می شود در تنظیم مقالات خویش به موارد زیر توجه فرمایند :

1- مقالات ارسالی با فرمت WORD باشد (نمونه فرمت مقاله همایش)

2- مقالات ارسالی به همایش می تواند به شکل های مروری، علمی- ترویجی و علمی- پژوهشی تدوین شده باشند. توجه: مقالات باید منطبق با محورهای همایش باشد.

3- مقالاتی که مطابق فرمت ارائه شده تنظیم نگردند وارد مرحله داوری نخواهند شد.  

4- مقالات پذیرفته شده به چاپ خواهند رسید.

5- ارسال مقالات از طریق همین سامانه صورت می گیرد. برای ارسال مقاله ابتدا عضو سایت شوید.

6- به مقالات برتر در هر دو بخش ارائه شفاهی و پوستری جوایزی اهدا خواهد شد.