1. برنامه زمان بندی همایش
برنامه زمان بندی همایش
2. فرمت تهیه پوستر همایش
فرمت تهیه پوستر همایش
3. اعلام برنامه زمان بندی مقاله های پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
اعلام برنامه زمان بندی مقاله های پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
4. سومین خبرنامه
5. اولین خبرنامه همایش و جشنواره
اولین خبرنامه همایش و جشنواره منتشر شد.
6. فراخوان شعر روستا
یکی از بخش های جشنواره ملی فرهنگ روستا، مسابقه شعر روستا خواهد بود.
7. کانال تلگرامی همایش
کانال تگرامی همایش و جشنواره به آدرس agricul_natural@ در دسترس است.
8. برگزاری سومین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی همایش انجمن های علمی دانشجویی و جشنواره ملی فرهنگ روستا
سومین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی همایش انجمن های علمی دانشجویی و جشنواره ملی فرهنگ روستا با حضور دبیران انجمن های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در محل تالار دانشجو برگزار شد. در این جلسه در خصوص چگونگی برگزاری همایش و جشنواره و کمیته های اجرایی و علمی تبادل نظر و همفکری گردید.