برگزاری سومین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی همایش انجمن های علمی دانشجویی و جشنواره ملی فرهنگ روستا
1394-12-13

سومین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی همایش انجمن های علمی دانشجویی و جشنواره ملی فرهنگ روستا با حضور دبیران انجمن های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در محل تالار دانشجو برگزار شد. در این جلسه در خصوص چگونگی برگزاری همایش و جشنواره و کمیته های اجرایی و علمی تبادل نظر و همفکری گردید.