فراخوان شعر روستا
1395-01-25

فراخوان شعر روستا

روستا نماد کار، تلاش، طراوات، صداقت، پاکدامنی، شکوفایی، مهربانی، حرکت و برکت و فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی است. شایسته است زبان لطیف شعر را به این همه زیبایی پیوند دهیم و فرهنگ روستا را که میراث گرانبهای انسانی است پاس داریم و به نسل‌ جوان جویای معرفت ناب معرفی نماییم. در این راستا در اولین جشنواره ملی فرهنگ روستا، اولین مسابقه شعر روستا در قالب محورهای زیر برگزار خواهد شد:

- روستا نماد کار و تلاش

- روستایی الگوی مسئولیت‌پذیری، ساده‌زیستی، قنوت و قناعت

- روستایی سرچشمه پاکی وصداقت

- نان حلال عشق (تولید و خودکفایی)

- سرسبزی، طراوت و نشاط در روستا

- آداب، رسوم و فرهنگ روستا

 

شرایط ارسال آثار:

-آثار ارسالی در تمام قالب‌های شناخته شده شعر فارسی (کلاسیک، نیمایی، سپید و ...) پذیرفته می‌شود.

- هر شاعر فقط می‌تواند حداکثر 3 اثر در موضوعات اعلام شده را به سامانه جشنواره ارسال نماید.

-مهلت ارسال آثار 15 اردیبهشت ماه خواهد بود.

- اشعار داوری شده و از اشعار برتر تقدیر خواهد شد.

- مجموعه اشعار برگزیده در قالب کتابی چاپ و منتشر می‌شود،