برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
0 ریال
شرکت در همایش برای اعضای انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست رایگان است.
2
1,000,000 ریال
3
1,500,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
خدمات
1
0 ریال
لازم است ثبت نام صورت گیرد.